WELKOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Tekenblik

Welkom op de site van het Tekenblik, beeldende therapie voor kinderen. Het Tekenblik is de naam van mijn praktijk en is tevens de omgebouwde bestelbus, waarmee ik naar verschillende basisscholen door heel Zwolle rijd. De achter ruimte van de bus is zodanig omgebouwd dat er een prettige plek is ontstaan voor kinderen om er te kunnen tekenen, schilderen, kleien, maar ook zagen en timmeren. Een bank en een tafel waaraan we lekker kunnen werken, een kast voor het beeldend materiaal en stromend water. Is het in de winter koud dan kan ik de kachel aanzetten. Als een kind met mij mee gaat, krijgt het de sleutel van het Tekenblik om zijn eigen en speciale ruimte te openen.

Aanmelden

Met het Tekenblik sta ik bij verschillende basisscholen. U kunt uw kind aanmelden direct bij mij, liefst via de mail, of via de leerkracht of intern begeleidster van de school. Meestal kan dan op korte termijn een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Een gesprek om kennis te maken, te kijken of beeldende therapie uw kind kan gaan helpen en te bespreken welk probleem zich voordoet. Na het intakegesprek en wanneer er plaats is, kan ik het kind in behandeling nemen.
De beeldende therapie kan, als de school daar toestemming voor geeft, plaatsvinden tijdens schooltijd,  op een geschikt tijdstip en in goed overleg met de leerkracht. Dus niet tijdens gym of pauzes en ook niet op momenten dat het kind de extra uitleg juist nodig heeft.
Tijdens schooltijd haal ik het kind op uit de klas en breng het na drie kwartier werken terug in de klas.

Beeldende therapie bij school is praktisch. School is een prettige en veilige plek voor het kind en voor ouders ben ik makkelijk aan te spreken. Wanneer nodig, kan ik contact hebben met de leerkracht en de intern begeleidster.

Het kan uiteraard ook na schooltijd.

Op dit moment werk ik samen met de volgende scholen:

De Toonladder, het Carillon, de Vrije School Michaël, De IJsselhof, de Hilalschool. Daarnaast ben ik betrokken bij de NT2-klas en werk ik met kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

Mocht de school waar uw kind op zit niet in dit lijstje voorkomen dat is dat geen probleem, omdat ik met het Tekenblik ook naar andere locaties kan rijden.

Contact

het Tekenblik – 06 42588550
Katinka den Bremer
06-42588550
kdenbremer@hotmail.com