WELKOM

Het Tekenblik

Het Tekenblik

Het Tekenblik

Dit is het Tekenblik. Een omgebouwde bestelbus, waarmee ik naar basisscholen in Zwolle rijd. Het Tekenblik heb ik omgebouwd tot een ruimte waarin ik beeldende therapie kan geven. Het Tekenblik is een eigen en speciale ruimte voor het kind met een bank en een tafel waaraan we lekker kunnen werken, een kast voor beeldend materiaal en stromend water. Is het in de winter koud dan kan ik de kachel aanzetten. Als een kind met mij mee gaat, krijgt het de sleutel van het Tekenblik om zelf de deur te openen.

Aanmelden

Het Tekenblik staat bij de school. U kunt uw kind aanmelden direct bij mij, liefst via de mail, of via de leerkracht of intern begeleidster. Meestal kan dan op korte termijn een intakegesprek ingepland worden. Een gesprek om kennis te maken, te kijken of beeldende therapie uw kind kan gaan helpen en te bespreken welk probleem zich voordoet. Na het intakegesprek en wanneer er plaats is, kan ik het kind in behandeling nemen.
De beeldende therapie vindt plaats tijdens schooltijd, op een geschikt tijdstip, in overleg met de leerkracht. Ik haal het kind op uit de klas en breng het na drie kwartier werken terug in de klas. Dus niet tijdens gym of pauzes en ook niet op momenten dat het kind de extra uitleg juist nodig heeft.
Beeldende therapie bij school is praktisch. School is een prettige en veilige plek voor het kind en voor ouders ben ik makkelijk aan te spreken. Wanneer nodig, kan ik contact hebben met de leerkracht en de intern begeleider.

Contact

het Tekenblik
Katinka den Bremer
06-42588550
kdenbremer@hotmail.com

Niet praten, maar doen…

Als een kind problemen heeft die het zelf niet meer kan oplossen kan beeldende therapie helpen. Veel kinderen vinden het lastig om over problemen te praten, maar kunnen zich wel uiten als ze mogen tekenen, schilderen of kleien. Beeldend werken doet een beroep op de fantasie en creativiteit en sluit daarmee op een natuurlijke manier aan bij kinderen. Hierdoor krijgen ze grip op situaties die ingewikkeld voor ze zijn.

Meer kunnen dan je denkt

Meer kunnen dan je denkt

Uit niets ontstaat iets, prikkelen van de fantasie

Uit niets ontstaat iets, prikkelen van de fantasie